0

AKREDYTACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 10 kwietnia 2018 roku decyzją numer 22/2018 Pomorski Kurator Oświaty  przyznał akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej naszej placówce szkoleniowej na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:

1. Szkolenie podstawowe: Szkolenie z makijażu permanentnego - 36 godzin

2. Szkolenie "maraton": Szkolenie z makijażu permanentnego - 30 godzin.

Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej placówki.

Dzięki przyznanej akredytacji nasi kursanci są zwolnieni z podatku VAT na wyżej wymienione szkolenia.

© 2017 Permanent Makeup Academy Iwona Donarska