0
Wydarzenia
Wyróżnione wydarzenia

May 28, 2018

April 22, 2018

Please reload

Ostatnie wydarzenia

Kongres Biotek 30 lecie - Talent Show - Prentacja metody Microblading

7/14/2017

1/3
Please reload

Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

4/10/2018

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz §3, §4, §16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227 poz. 2247 ze zm.), po przeprowadzeniu przez zespół akredytacyjny oceny działalności organizatora kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie określonym w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

 

Pomorski Kurator Oświaty przyznał akredytację naszej placówce szkoleniowej na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:

1. Szkolenie podstawowe: Szkolenie z makijażu permanentnego - 36 godzin.

2. Szkolenie "maraton": Szkolenie z makijażu permanentnego - 30 godzin.

 

Jest to ogromne wyróżnienie dla Akademii, a także potwierdzenie jakości prowadzonych szkoleń.

 

 

 

Please reload

Archiwum
Please reload

Podążaj za Nami
  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter - Black Circle